FANDOM


Police_dog_attack.jpg (original file)‎ (455 × 303 điểm ảnh, kích thước tập tin: 39 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Cảnh Khuyển hay Chó Cảnh Sát

    Cảnh Khuyển [Police Dog] là loại chó được huấn luyện đặc biệt bởi cảnh sát để làm nhiệm vụ giúp…

  • Trentroiduoidat Wiki

    Sưu tầm mọi chuyện đáng thu nhặt lẫn không đáng thu nhặt trên trời dưới đất

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:50, ngày 28 tháng 10 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:50, ngày 28 tháng 10 năm 2014455 × 303 (39 kB)Saoke (tường | đóng góp)

Đặc tính hình