FANDOM


Hhp

Thuật Hùng Biện là thuật nói chuyện khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục. Điều này có được là nhờ ở một nghệ thuật sắp xếp các tư tường và dẫn chứng có tính lô gíc cao. Một trong những người rất nổi tiếng gần đây về thuật hùng biện là nghị viên đại biểu HĐND Hoàng Hữu Phước khi ông chửi nghị viên Dương Trung Quốc "nhà sử học" bằng nguyên một bài cáo trạng hùng hồn trên blog cá nhân của mình với tiêu đề Tứ Đại Ngu tức "bốn điều sai năm cũ" trong đó đoạn hùng biện nhất là đoạn luận về nghề đĩ (Đĩ Luận) để đã kích Dương Trung Quốc về chủ trương muốn hợp pháp hóa nghề đĩ của ông này. Xin trích đọc đoạn Đĩ Luận này:

Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng mại dâm bao gồm đĩ già, đĩ trẻ, đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, và đĩ ấu nhi. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi “công nhận” cái “nghề đĩ” để “quản lý” và “thu thuế”, thì phát sinh … nhu cầu phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ, đại học đĩ; có các giáo viên và giáo sư phân khoa đĩ; có tuyển sinh hàng năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ; có chương trình thực tập cho các “môn sinh” khoa đĩ; có trình luận văn tốt nghiệp đĩ trước hội đồng giảng dạy đĩ; có danh sách những người mua dâm để tuyên dương vì có công tăng thu nhập thuế trị giá gia tăng cho ngành công nghiệp đĩ; có chính sách giảm trừ chi phí công ty hay cơ quan nếu có các hóa đơn tài chính được cấp bởi các cơ sở đĩ, đặc biệt khi

Ticket-RideLife300

cơ quan dùng vé “chơi đĩ cái” tặng nam nhân viên và vé “chơi đĩ đực” cho nữ nhân viên nào ưu tú trong năm tài chính vừa qua; ban hành quy định mở doanh nghiệp cung cấp đĩ, trường dạy nghề đĩ, giá trị chứng chỉ văn bằng đĩ trên cơ sở so sánh giá trị nội địa, khu vực, hay quốc tế; và có các hướng dẫn về nội dung tờ bướm, tờ rơi, bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo bên hông xe buýt và trên thân máy bay, cũng như quảng cáo online về đĩ, tập đoàn đĩ lên sàn (chứng khoán), v.v. và v.v.